VILNIAUS R. SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ PIEŠINIŲ VIRTUALIOJI PARODA ,,VELYKINIS MARGUTIS“

Atgimusi gamta dovanoja pačią gražiausią pavasario šventę – šv. Velykas. Svarbiausias akcentas – velykinis margutis. Nuo 2021 m. kovo 15 d. iki 2021 m. balandžio 9 d. Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelis-darželis organizavo Vilniaus r. savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių virtualią parodą ,,Velykinis margutis“ skirta Šv. Velykų šventei paminėti. Parodą organizavo Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darželio mokytojos, dirbančios pagal  ikimokyklinio ugdymo programą: Ilona Fedorovič, Aurelija Vabalis bei Jolanta Kaušinienė. Parodos tikslas buvo įtraukti vaikus į aktyvią kūrybinę veiklą ir pasitelkiant laisvai pasirinktas piešimo technikas sukurti Velykinį margutį. Šiuo projektų skatinome ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybingumą ir išradingumą, skatinome vaikus domėtis Velykų papročiais ir tradicijomis, stiprinome bendradarbiavimą tarp Vilniaus r. savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų.

Džiugu, kad paroda ,,Velykinis margutis“ susidomėjo ir sudalyvavo 16  Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų. Parodos dalyviai siuntė vaikų piešinių nuotraukas, kurias parodos organizatoriai panaudojo rengiant piešinių parodą įstaigoje bei parengė pristatymą, kuri patalpino Kabiškių vaikų lopšelio-darželio svetainėje. Visiems parodos dalyviams buvo išsiųsti padėkos raštai. Parodos organizatoriai dėkoja visoms įstaigos už dalyvavimą ir bendradarbiavimą.