VEIKLA

Grupė „Žirniukai“

Lopšelio grupė, vaikų amžius nuo 2 metų.

Mūsų grupėje daug dėmesio skiriama fiziniam aktyvumui, aplinkos pažinimui, tyrinėjimams.

Ugdome daugiausiai žaidžiant.

Grupės šūkis:

„Žirniukai žaidžia ir juokauja, nenurimsta išdykauja.

Jie visai nebijo nieko, net paties baisiausio slieko.“

“ Vaikus būtina vesti ieškojimų ir atradimų keliu, kad kiekvienas veikdamas, tyrinėdamas, išgyvendamas sėkmę ir nesėkmę, galėtų labiau savimi pasitikėti, aktyviai veikti, jaustis reikalingu.“ (auklėtoja H. Nakrušienė)

Grupėje dirba:

Mokytoja Halina Nakrušienė

Mokytoja Marija Jasiuvian

Mokytojos padėjėja Vera Rynkevič

Grupė „Bitutės“

„Bitutės” yra be galo smalsios, aktyvios ir judrios. Noriai bendrauja tarpusavyje ir su suaugusiais, reiškia jau savo nuomonę.

Mūsų „bitutės” – tikri darbštuoliai, tiesiog reikalauja iš auklėtojos kokios nors įdomios veiklos: labai mėgsta dažyti guašu, lipdyti plastelinu, vaidinti, o šokis – mūsų pati maloniausia pramoga!

Auklėdami vaikus, mes vadovaujamės principu, kad reikia pakilti iki vaiko lygio, o ne nusileisti. Stengiamės mūsų grupėje sukurti vaikams saugią ir jaukią aplinką.

Grupėje dirba:

Mokytoja Ilona Fedorovič

Mokytoja Aurelija Vabalis

Mokytojos padėjėja Veronika Borovko

 Grupė „Boružėlės“

Boružėlė po lapu,                                     
jai tenai labai smagu.
žalią spalvą jinai mėgsta
ir tenai gerai jai slėptis
ji yra visa taškuota
lygtai būtų nuspalvota,
jos taškiukai juk juodi
ir dažniausiai septyni.

„Boružėlių“ grupę lanko  mišraus amžiaus vaikučiai nuo 3 iki 6 metukų. Grupę sudaro skirtingų poreikių, pomėgių, interesų ir sugebėjimų vaikai, todėl kreipiame didelį dėmesį tautinei savimonei ugdyti bei bendražmogiškoms savybėms puoselėti, vaikų socializacijai, šnekamosios lietuvių kalbos ugdymui, savarankiškumui, kūrybiškumui.

Grupėjė dirba:

Mokytoja Leonarda Stelmach

Mokytoja Marija Jasiuvian

Mokytojos padėjėja Natalija Zimina

Grupė „Nykštukai“

Mes nykštukai mažučiukai,

Gyvenam daržely.

Mūsų ausys, mūsų nosys,

Turi šimtą metų.

 

Ankstų rytą į darbelį,

Žmonės kai važiuoja,

Mes nykštukai mažučiukai,

Šokam ir dainuojam.

„Nykštukų“ grupę lanko mišraus amžiaus vaikai, nuo 3 iki 7 metų. Mūsų grupėje stengiamės sukurti saugią ir sveiką vaikų ugdymo(si) aplinką. Brandiname vaikuose norą matyti spalvingą pasaulį, rasti save laike ir erdvėje, mokėti bendrauti ir bendradarbiauti, išreikšti save ir pamatyti kitus.

Grupėje dirba:

Mokytoja Alina Černiavska

Mokytoja Aurelija Vabalis

Mokytojos padėjėja Valerija Žvirblis

Informacija atnaujinta 2020-11-12