ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS

Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darželio Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darželio Duomenų apsaugos pareigūnu paskirtas mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Ilona Fedorovič.

Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 39 straipsniu.
 Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina lopšelyje-darželyje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.
 Dėl duomenų apsaugos galima kreiptis į Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darželio duomenų apsaugos pareigūną –  Ilona Fedorovič  tel. (8 5) 2-541-645, el. p. ilonus@mail.ru , Liepų g. 4 g.Didžiųjų Kabiškių k., Vilniaus r.

Informacija atnaujinta 2020-04-03