RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PIEŠINIŲ PARODA, SKIRTA TAUTODAILĖS METAMS PAMINĖTI „PUOŠIA, ŠILDO IR PASAKOJA“

Parodą „Puošia, šildo ir pasakoja“ organizavo Klaipėdos lopšelio – darželio „Rūta“ pedagogės. Mūsų įstaigos ugdytiniai paruošė kelis darbus šiai parodai. Tikimės mūsų darbai patiks ir kitiems, nes mums jie labai patinka. Paroda bus vykdoma nuo 2020 m. sausio 31  d. Parodos darbai bus patalpinti Klaipėdos lopšelio – darželio „Rūta“ internetinėje svetainėje adresu: www.darzelisruta.lt ir eksponuojami  įstaigoje.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
  1. Parodos tikslas – siekti, kad vaikai pažintų ir puoselėtų tautos tradicijas, skatinti domėjimąsi savo krašto liaudies kūrybos savitumu.
  2. Parodos uždaviniai:

2.1. piešti pirštines, jas puošti, dekoruoti, atspindint savo krašto tautodailės savitumą.

2.2. suteikti vaikams galimybę naudoti  įvairias meninės raiškos formas ir priemones.

pizap.com15803017427162