Apie mus

Kabiškių pradinė mokykla buvo įsteigta 1992 m. liepos 13 d.. Kabiškių lopšelis-darželis įsteigtas 1981 birželio 4 d..

Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. reorganizavus šias dvi įstaigas sujungimo būdu buvo įsteigta Vilniaus r. Kabiškių mokykla-darželis.

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. atliktas Vilniaus r. Kabiškių mokyklos-darželio vidaus struktūros pertvarkymas keičiant mokyklos paskirtį į  ikimokyklinio ugdymo įstaigą ir suteikiant jai pavadinimą – Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelis-darželis.

Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys – priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas, kuris vyksta lietuvių ir lenkų kalbomis.

55555552