Tradycje 1 listopada

Pielęgnując tradycję związaną z obrzędami Wszystkich Ṡwiętych dzieci ze żłobka-przedszkola  w Kabiszkach, wspominały zmarłych krewnych, uczestniczyły w rozmowach, jak trzeba zachowywać się na cmentarzu, omawiały, ze 1 listopada to święto, gdy w Kościele katolickim wspomina się wszystkich tych, którzy już dostali się do nieba, a nie świętuje się Hellowina. Podstawowym celem było uświadomienie istotę przeżywania nadchodzących świąt oraz szacunku i pamięci o osobach spoczywających na cmentarzu.

Tradycyjnie 1 listopada kierujemy się na cmentarze, by odgarnąć liście, wspomnieć zmarłych, położyć na grobach znicze i kwiaty. Tego dnia porządkujemy groby na cmentarzach, wspominamy zmarłych krewnych, przyjaciół, zasłużonych rodaków. Podtrzymując przedszkolną tradycję z dziećmi przedszkola wybraliśmy się na pobliskie cmentarze. Zapaliliśmy znicze na Grobie Nieznanych Żołnierzy oddając szacunek poległym bohaterom.

Pamiętamy zawsze o tych, którzy odeszli, ku ich pamięci na grobach zostawiamy znicze. Nie …oni nie odeszli, oni zawsze są wśród nas, głęboko w naszych sercach. I póki biją nasze serca, oni są wokół nas, są z nami, tylko, ze poza zasięgiem naszego wzroku.

Stara legenda głosi, ze w noc Pomiędzy Dniem Wszystkich świętych, a Zaduszkami blask zapalonych na grobach zniczy wskazuje właściwą drogę zagubionym i nieszczęśliwym duszom, błąkającym się pomiędzy niebem a ziemią.

Niech ten dzień 1 listopada, będzie dniem pamięci i wspomnień o wszystkich, którzy odeszli, umarli, ale zawsze będą w naszych sercach.

pizap.com15725223979543 pizap.com15725222872962 pizap.com15725221891071 pizap.com15725227431104