Projektas „Žaidimai moko“

 

2019-2020 m.m. Vilniau r. Kabiškių vaikų lopšelio- darželio “Nykštukų” ir “Boružėlių” gr. ugdytiniai, kartu su vyresniąja auklėtoja Alina Černiavska ir vyresniąja auklėtoja Leonarda Stelmach, dalyvaus respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų prevenciniame projekte „Žaidimai moko“.

 Projekto aktualumas.

Nepakankamai išlavintas erdvės ir krypties suvokimas  gali kliudyti sėkmingam rašymo ir/ar skaitymo mokymui mokykloje.

Esant  orientavimosi  erdvėje  bei  regimojo  suvokimo  sutrikimams,  ugdytiniai  prastai  atrenka esmines detales, sunkiai orientuojasi klasėje, popieriaus lape, patiria sunkumų sudarant objektų eiles pagal dydį,  nustatant kūno judėjimo kryptį (pirmyn, atgal ir kt.) ir judėjimo kryptį daiktų atžvilgiu (stalo kairėje ir pan.) ir pan.

Norint  išvengti sunkumų, rengiantis mokyklai, reikalinga stimuliuoti pažinimo procesų raidą specialiomis  užduotimis,  kurios  gali  būti  integruojamos  į  bet  kokią  vaikų  veiklą  ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje.

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas – žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

  Uždaviniai:

 plėsti erdvės sąvokas;

lavinti  regimąjį  suvokimą,  vizualinius  procesus  (gebėjimą  atpažinti,  skirti,  įsiminti  matomus vaizdus), smulkiąją motoriką;

 gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą;

skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigas įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR TRUKMĖ

 Projekto organizatorius  –  Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba (J. Janonio  g.  11,

Kelmė,  info@kelmesppt.lt).  Projekto iniciatorė  ir koordinatorė  –  specialioji pedagogė metodininkė Gilija Gajauskienė.

Projekto trukmė – einamųjų mokslo metų spalio 1 d.–gegužės 1 d.

Projektas skirtas 5–6 metų vaikų regimojo suvokimo, erdvės ir laiko suvokimo lavinimui.

 Projektą gali vykdyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai.

Projekte dalyvauti norą pareiškusios ugdymo įstaigos gauna projekto programą ir priedus.

 Du  kartus  per  mokslo  metus  (kas  pusmetį)  projektą  vykdančios  pedagogės  projekto

koordinatorei raštu pateikia trumpą informaciją/įžvalgas/pastabas apie tai, kaip vykdomas projektas.

 Projekto dalyviai turi teisę viešinti savo gerąją darbo patirtį projekto vykdymo metu.

Mokslo  metų  pabaigoje  (tai  yra  projekto  vykdymo  pabaigoje)  projekte  dalyvavę  ugdytiniai

atlieka  tikrinamąjį  testą,  su  kurio  rezultatais  yra  supažindinami  tėvai.  Testas  lieka  proj ektą vykdžiusiems specialistams.

Projekto  veiklos  yra  organizuojamos  atsižvelgiant  į  organizatorių  sudarytą  programą  ir  į individualius ugdytinių poreikius, gebėjimus, veiklos spartą.

 Pagrindinė projekto veiklos forma – žaidimai.

42532751_535514856875714_3752895217259249664_n