Įstaigos vadovai

 Laikinai einanti direktoriaus pareigas Ivona Voinič
Tel. (8 5) 2541-645
El. p. kabiskiumd@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Agnieška Garnega
Tel. (8 5) 2541-645
El. p. kabiskiumd@gmail.com

 Ūkio vedėja Alina Rynkevič
Tel. (8 5) 2541-645
El. p. kabiskiumd@gmail.com

Informacija atnaujinta 2020-09-04