Komisijos, tarybos

S

Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio – darželio taryba

 1. Robert Mežonis – pirmininkas, tėvų atstovas
 2. Alina Rynkevič – sekretorė, ūkio vedėja
 3. Zita Bacevičienė – tėvų atstovė
 4. Aurelija Baranauskienė  – tėvų atstovė
 5. Agnieška Garnega – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 6. Marija Jasiuvian – mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
 7. Halina Nakrušienė – mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
 8. Regina Karaliun – sandėlininkė
 9. Danuta Strach – virėja

Vaiko gerovės komisija

 1. Leonarda Stelmach – pirmininkė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
 2. Halina Nakrušienė – sekretorė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
 3. Jolanta Veličkienė – meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
 4. Marija Jasiuvian – mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
 5. Aurelija Vabalis – mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
 6. Agnieška Garnega – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Veiklos kokybės vertinimo ir įsivertinimo darbo grupė

 1. Agnieška Garnega – pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 2. Ilona Fedorovič – sekretorė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
 3. Alina Černiavska – mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
 4. Aurelija Vabalis – mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Veiklos plano rengimo grupė

 1. Agnieška Garnega – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 2. Alina Černiavska – mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
 3. Ilona Fedorovič – mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
 4. Aurelija Vabalis – mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinę ugdymo programą, metodinė grupė

 1. Ilona Fedorovič – pirmininkė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
 2. Alina Černiavska – sekretorė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Asmenys, atsakingi už informacijos teikimą Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darželio interneto svetainėje

 • Ivona Voinič

Asmenys, atsakingi už Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darželio interneto svetainės administravimą

 • Alina Černiavska

Informacija atnaujinta 2020-10-23