Informacija

Pratęsiamas prašymų priėmimo ir vaikų priskyrimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ateinantiems mokslo metams terminas

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos prašymu š. m. gegužės 28 d. vykusiame tarybos posedyje Taryba patvirtino sprendimo projektą dėl laikino Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d.  sprendimu Nr.  T3-38  patvirtinto centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarka) pakeitimo. Nutarta pakeisti Tvarkos 22, 24, 35 ir 50 punktus.

Į priešmokyklinio ugdymo grupes pirmiausia bus priimami visi priešmokyklinio amžiaus vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Įstaigos aptarnavimo teritorijoje ir kurių prašymai į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigas pateikti iki einamųjų metų balandžio 1 d., į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo įstaigas – iki gegužės 30 d.

Prašymai į pageidaujamas Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes, pateikti po einamųjų metų balandžio 1 d., o Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  švietimo įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes – po gegužės 30 d.,  ateinantiems mokslo metams tenkinami tik tada, jeigu Įstaigoje yra laisvų vietų prašymus rikiuojant pagal eilių sudarymo tvarką.

Šiais metais informacinės sistemos tvarkytojas laukiančius vaikus, kuriems skiriama vieta Įstaigoje, priskiria prie Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų  grupių nuo š. m. balandžio 1 d. iki birželio 23 d.,  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo įstaigų grupių –  nuo gegužės 31 d. iki birželio 23 d. Informacinės sistemos tvarkytojas iki einamųjų metų liepos 9 d. vaikų, kurių tėvai nepatvirtino Įstaigos lankymo ir nepasirašė mokymo sutarties, duomenis išbraukia iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas informacinėje sistemoje automatiškai praneša laukiantiems eilės tvarka.

Tvarkos pakeitimai įsigalioja 2021 m. birželio 1 d. ir galioja iki 2021 m. liepos 31 d.

VILNIAUS R. SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ PIEŠINIŲ VIRTUALIOJI PARODA ,,VELYKINIS MARGUTIS“

Atgimusi gamta dovanoja pačią gražiausią pavasario šventę – šv. Velykas. Svarbiausias akcentas – velykinis margutis. Nuo 2021 m. kovo 15 d. iki 2021 m. balandžio 9 d. Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelis-darželis organizavo Vilniaus r. savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių virtualią parodą ,,Velykinis margutis“ skirta Šv. Velykų šventei paminėti. Parodą organizavo Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darželio mokytojos, dirbančios pagal  ikimokyklinio ugdymo programą: Ilona Fedorovič, Aurelija Vabalis bei Jolanta Kaušinienė. Parodos tikslas buvo įtraukti vaikus į aktyvią kūrybinę veiklą ir pasitelkiant laisvai pasirinktas piešimo technikas sukurti Velykinį margutį. Šiuo projektų skatinome ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybingumą ir išradingumą, skatinome vaikus domėtis Velykų papročiais ir tradicijomis, stiprinome bendradarbiavimą tarp Vilniaus r. savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų.

Džiugu, kad paroda ,,Velykinis margutis“ susidomėjo ir sudalyvavo 16  Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų. Parodos dalyviai siuntė vaikų piešinių nuotraukas, kurias parodos organizatoriai panaudojo rengiant piešinių parodą įstaigoje bei parengė pristatymą, kuri patalpino Kabiškių vaikų lopšelio-darželio svetainėje. Visiems parodos dalyviams buvo išsiųsti padėkos raštai. Parodos organizatoriai dėkoja visoms įstaigos už dalyvavimą ir bendradarbiavimą.