Dalyvavimas piešinių   parodoje „Kalėdų  Senelio  šalyje“

Vilniaus  rajono   Kabiškių lopšelio-darželio „Nykštukų“ gr. ugdytiniai dalyvavo ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  amžiaus  vaikų  piešinių   parodoje „Kalėdų  Senelio  šalyje“ . Parodos

tikslas  – pPlėtoti  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo  vaikų  kūrybines  galias,  ugdyti

meninį, estetinį suvokimą, skatinti aktyviai veikti.

Uždaviniai:

  • Skatinti ir puoselėti meninę veiklą;
  • Dailės priemonėmis lavinti vaikų vaizduotę;
  • Patirti kūrybinį džiaugsmą.

received_343392349547165

„Mikołaju nasz siwą brodę masz“

Wizyta Świętego Mikołaja w naszym przedszkolu, to jeden z  najbardziej oczekiwanych  przez dzieci dni w roku.  Wszystkie dzieci już od samego rana z wielką niecierpliwością spoglądały na drzwi, nasłuchiwały „mikołajowych dzwoneczków“. Jednak rozmowa z  gościem,  prezentowanie przygotowanych wcześniej wierszy i piosenek, a co najważniejsze –  prezenty,  zrekompensowały dzieciom długie oczekiwanie. Dzieci długo wspominały ten dzień, a zdjęcia zrobione z Mikołajem, będą wspaniałą pamiątką tego spotkania.

pizap-com15459866723961 pizap-com15459867409542 pizap-com15464199098771 pizap-com15464200204282

Tolerancijos diena

Tarptautinė komisija inicijavo lapkričio 16-osios – Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimą Lietuvoje. Šiais metais prie iniciatyvos prisijungė daugiau kaip 800 švietimo įstaigų. Tarp jų buvo ir mes, Vilniaus r. Kabiškių lopšelis – darželis.

Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – raktas. Tarptautinė komisija kvietė švietimo įstaigas, naudojant šį simbolį, atlikti kūrybinius darbus ir veiklų metu akcentuoti, jog raktas puikiai tinka atrakinti žmonių mintims, širdžiai, jausmams ir įsileisti į savo minčių ir širdies labirintą šalia esantį kitokį žmogų ne tik savo išvaizda, bet ir kitokių pažiūrų, išpažįstančių kitą religiją. Kai kurie žmonės savo viduje turėdami pakantumą, supratimą, draugiškumą, kito priėmimą, pagarbą, ne visada tai atskleidžia kitiems, todėl kartais reikia turėti simbolinį raktą, kuriuo galime atrakinti žmogaus vidinį pasaulį ir padėti atsiskleisti šioms žmogaus savybėms.

46749244_2219493121405730_711317000206417920_npadeka_tolerancijos-diena-2018

1-ego listopada

„Jest taki dzień w roku, kiedy refleksja w serce się wkrada, deszczowy zazwyczaj i zimny dzień 1-ego listopada”.

Pogrążeni w myślach i wspomnieniach o ludziach, którzy odeszli, pracowniczki Żłóbka -przedszkola w Kabiszkach wraz z rodzicami zabrali swoich dzieci na nadzwyczajną „wycieczkę”. Mając na celu od najmłodszych lat krzepić dzieciom tradycje chrześcijańskie oraz pamięć o bliskich, dzieci ze zniczami w ręcach zabrano na cmentarz w Niemenczynie.

Zapalając znicze i odmawiając pacierz na grobach poległych w walce o wolność Ojczyzny wszyscy byli nadzwyczaj skupieni i zamyśleni.

Dzieci niezważając na swój młody wiek dobrze rozumieją jak ważna jest pamięć o ludziach, których już nie ma wśród nas.

Osoby sprzątające groby najbliższych są wspaniałym przykładem pamięci dla dzieci. Wspólnie zapalono znicze na grobach osób, które na długo zostaną w ich pamięci i sercach, a między innymi ś.p. dyrektor placówki Marii Rynkiewicz.

Dzieci opowiadały i pokazywały, gdzie są mogiły ich dziadków, krewnych.

Ilona Fedorowicz

pobrane

Dalyvavimas meninėje akcijoje ,,Nupinkim draugystės vainiką”

Spalio 16-26 d. mūsų įstaigos „Bitučių“ ir „Nykštukų“ grupių ugdytiniai kartu su auklėtoja metodininke Ilona Fedorovič ir vyresniąja auklėtoja Alina Černiavska dalyvavo Vilniaus r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninėje akcijoje ,,Nupinkim draugystės vainiką”, skirta Lietuvos ir Lenkijos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Akcijos organizatoriai – Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželio bendruomenė.

Projekto tikslas – Puoselėti švietimo įstaigų bendruomenių tautinę, pilietinę savimonę, skatinti pasididžiavimą bendra šalių  istorijos didybę, būti svarbiais bei aktyviais piliečiais, kartu pasidžiaugti Lietuvos ir Lenkijos valstybių atkūrimo šimtmečio proga.

Projekto uždaviniai:

  • skatinti akcijos dalyvius pasidomėti bendra Lietuvos – Lenkijos istorija;
  • ugdyti vaikų meninius, kūrybinius gebėjimus, taikant įvairias meninės raiškos formas, technikas, medžiagas išradingai kuriant;
  • plėtoti bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų.

43766883_181192159450470_322538471832944640_n img_20181025_140759

rbt

rbt

Dalyvavimas projekte „Žaidimai moko“

2018-2019 m.m. Vilniau r. Kabiškių vaikų lopšelio- darželio “Nykštukų” ir “Boružėlių” gr. ugdytiniai, kartu su auklėtoja metodininke Ilona Fedorovič ir vyresniaja auklėtoja Leonarda Stelmach, dalyvaus respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų prevenciniame projekte „Žaidimai moko“.

Projekto aktualumas.

Nepakankamai išlavintas erdvės ir krypties suvokimas  gali kliudyti sėkmingam rašymo ir/ar skaitymo mokymui mokykloje.

Esant  orientavimosi  erdvėje  bei  regimojo  suvokimo  sutrikimams,  ugdytiniai  prastai  atrenka esmines detales, sunkiai orientuojasi klasėje, popieriaus lape, patiria sunkumų sudarant objektų eiles pagal dydį,  nustatant kūno judėjimo kryptį (pirmyn, atgal ir kt.) ir judėjimo kryptį daiktų atžvilgiu (stalo kairėje ir pan.) ir pan.

Norint  išvengti sunkumų, rengiantis mokyklai, reikalinga stimuliuoti pažinimo procesų raidą specialiomis  užduotimis,  kurios  gali  būti  integruojamos  į  bet  kokią  vaikų  veiklą  ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje.

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas – žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

Uždaviniai:

plėsti erdvės sąvokas;

lavinti  regimąjį  suvokimą,  vizualinius  procesus  (gebėjimą  atpažinti,  skirti,  įsiminti  matomus vaizdus), smulkiąją motoriką;

gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą;

skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigas įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

 

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR TRUKMĖ

Projekto organizatorius  –  Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba (J. Janonio  g.  11,

Kelmė,  info@kelmesppt.lt).  Projekto iniciatorė  ir koordinatorė  –  specialioji pedagogė metodininkė Gilija Gajauskienė.

Projekto trukmė – einamųjų mokslo metų spalio 1 d.–gegužės 1 d.

Projektas skirtas 5–6 metų vaikų regimojo suvokimo, erdvės ir laiko suvokimo lavinimui.

Projektą gali vykdyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai.

Projekte dalyvauti norą pareiškusios ugdymo įstaigos gauna projekto programą ir priedus.

Du  kartus  per  mokslo  metus  (kas  pusmetį)  projektą  vykdančios  pedagogės  projekto

koordinatorei raštu pateikia trumpą informaciją/įžvalgas/pastabas apie tai, kaip vykdomas projektas.

Projekto dalyviai turi teisę viešinti savo gerąją darbo patirtį projekto vykdymo metu.

Mokslo  metų  pabaigoje  (tai  yra  projekto  vykdymo  pabaigoje)  projekte  dalyvavę  ugdytiniai

atlieka  tikrinamąjį  testą,  su  kurio  rezultatais  yra  supažindinami  tėvai.  Testas  lieka  proj ektą vykdžiusiems specialistams.

Projekto  veiklos  yra  organizuojamos  atsižvelgiant  į  organizatorių  sudarytą  programą  ir  į individualius ugdytinių poreikius, gebėjimus, veiklos spartą.

Pagrindinė projekto veiklos forma – žaidimai.

42532751_535514856875714_3752895217259249664_n

Rudenėlio šventė – projekto „Vaikystė pasakų pasaulyje“ startas

2018-2019 m. m.  Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darželio ugdytiniai su pedagogais, tėvais rengia projektą tema: „Vaikystė pasakų pasaulyje“, kurio pagrindinis tikslas: skatinti vaikus bei jų tėvelius dažniau sekti, skaityti pasakas.

Projekto problema. Šiandien pasakos vis rečiau skaitomos, prioritetas teikiamas vaizdinėms priemonėms, lieka labai mažai vietos vaizduotei. Pastaruosius du dešimtmečius gyvenimas Lietuvoje sparčiai kinta. Bendravimas ir tradicijos dažnai nuvertinami. Neretoje šeimoje vaikai gana ilgam paliekami vieni prie televizoriaus ar kompiuterio ir susižavi ten rodomais herojais, jų nepaprastais nuotykiais.

Projekto uždaviniai:

1)Turtinti vaiko fantaziją, ugdyti socialines ir moralines nuostatas, mokyti elgesio normų, turtinti kalbą, teikti estetinį pasigėrėjimą.

2)Skatinti vaikus aiškiai, raiškiai skaityti, pasakoti.

3)Skatinti šeimas skaityti pasakas.

4)Ugdyti vaikų savarankiškumą.

5)Ugdyti vaikų kūrybiškumą.

6)Auklėti, ugdyti visuomenės narį, padorų pilietį.

7)Atverti pasakos „duris“.

8)Ugdyti vaikų vaizduotę bei  auklėti ir ugdyti padorų pilietį.

Projekto įgyvendinimo trukmė. 2018 09 03 – 2019 05 30

Projektas startavo su „Trijų paršiukų“ pasakos veikėjais smagiai leidžiančius laiką rudenį. Linksmų žaidimų, įdomios pasakos sūkuryje greitai ir smagiai prabėgo laikas.

pobrane-2pobrane-1